Kritike


Slobodna Dalmacija, Split


Zanimivost Upperjeve predstave je v tem, da Dealerja in Klienta igrata ženski: Olga Grad in Alenka Tetičkovič. Obe z enako mero ekspresivnosti in prepričljivosti, z nepričakovano agresivnostjo tako po intenzivnosti kot v fokusiranju malih monologov na partnerico, kar je, znotraj ritmično zelo jasno razmejenih tekstovnih celot, poskrbelo za dodatno dramsko napetost, ki so jo ublažili redki intimistični in s tem poetični odmiki. Neposreden telesni dotik se skozi njuno igro izmenjuje z dotikom zone sevanja njunih psihogramov, nakazanih že v uvodnem obrednem plesu.Vijesti, Podgorica


Upperjev režijski rokopis je iskateljski, vizualno dovršen, s številnimi inventivnimi rešitvami in učinkovitimi prizori. Vsekakor odlična predstava, kakršno smo od Slovenskega mladinskega gledališča tudi pričakovali.Dnevnik, Skopje


Vsekakor zanimiva odrska realizacija, ki se v izvedbenem pogledu odlikuje z značilno slovensko perfekcijo tako v odnosu do oblike kot do besedila. Morda s svojo zaprto strukturo spominja tudi na nekatere druge projekte Slovenskega mladinskega gledališča iz Ljubljane in kaže na poti modernega gledališča ter njegovega nadgrajevanja, ki je prav tako impozantno tudi pri nekaterih drugih slovenskih režiserjih, predvsem pri Draganu Živadinovu, Matjažu Pograjcu, Tomiju Janežiču, Vito Tauferju in drugih.

There are no shows yet.