Silence Silence Silence


Zamisel in izpeljava: Vito Taufer


Opis

Tišina, ki jo izklicuje Silence Silence Silence režiserja Vita Tauferja, je reakcija na »krizo jezika«, ki sta jo poskušala ubesediti (kako paradoksalno!) že Ionesco in Beckett s svojimi teksti; o njej je ekstatično govoril že Antonin Artaud, z njo se je v območju poezije tišine upesnjeval Octavio Paz, John Cage pa je krizo glasbe pripeljal v območje tišine, posejane z zvoki.

Iz zgroženosti nad ubornostjo besede zato Silence Silence Silence poskuša vsaj za hip vzpostaviti vladavino tišine v gledališču in na samosvoj način odgovoriti na vprašanje: kako uprizoriti tišino kot obliko dialoga s seboj, z Drugim in z večnostjo?

Na horizontu absolutne tišine, iz katere se mukoma iztrgamo in v katero se s strahom vračamo, se tako med vzdihom in krikom, žensko in moškim, minljivim in večnim svetom podob odstira brezmejna govorica tišine. V tišini labirinta nezavednega se osuplo prepoznavajo prikazni naših osebnih in univerzalnih mitologij ter s krikom prebujajo iz sanj v nove sanje.

Kajti tam, kjer »tišina in samota razprostirata svoje planjave« (O. Paz), žarčijo arhetipi, v katerih se zrcalimo in ki jih luščimo, plast za plastjo, iz svoje podzavesti.

Govorica tišine nas vrača v območje odrske poezije, ki edina lahko upodobi neizrekljivo. Govorica tišine se zateka k elementarni govorici telesa, da bi nas pripeljala v območje prvinskih stanj, čustev, strasti in nagonov. Govorica tišine je govorica minljivosti, toda njene podobe, ki se vrtinčijo skozi čas, imajo zmeraj znova v svoji prepoznavnosti nadih večnosti.

In samo v srečanju med govorico tišine na odru in gledalčevo tišino se bodo tokrat izrisale podobe, ki jih priklicuje projekt Silence Silence Silence.

Marinka Poštrak
 
     
 

Zasedba


Personae silentium agentes:
Janja Majzelj
Ivan Peternelj
Uroš Maček
Nataša Sultanova
Ravil Sultanov
Robert Prebil
 
     
  prikaži celotno zasedbo  
     
  Govorica tišine:
Marinka Poštrak

Govorica prostora:
Rae Smith

Nastopajoči odrski delavci:
Valerij Jeraj
Štefan Marčec
Mitja Strašek
Vlado Tot

Prikrivanje golote:
Alan Hranitelj

Govorica telesa:
Marko Mlačnik

Glasba:
W. A. Mozart

Pianist:
Bojan Gorišek

Oblikovanje zvoka in montaža:
Silvo Zupančič

Oblikovanje teme:
Benjamin Ormerod
Matjaž Brišar

Oblikovanje maske:
Barbara Pavlin

Vodja predstave:
Janez Pavlovčič

Asistenti:
Ivan Konda
Nina Goršič
Aleksandra Šaronjić
 
     

There are no shows yet.