Kritike


Večer


Dogajanje je močno v detajlih, udarno s posameznimi metaforami, prodorno, ko se sporočilne zamisli posrečeno izrazijo z izvirno dogajanjsko močjo. Gledalca ne priteguje samo s temo, ki je obdelana kot mozaik z mnogimi manjkajočimi deli, temveč z razžarjenostjo tistega, kar je, in izzivalno slutnjo onega, česar ni. (…) Uprizoritev je dosežek, ki gledalca pritegne s svojo nekonvencionalnostjo, z drugačnostjo, skratka z jasno in odločno, čeprav ranljivo usmerjenostjo proti tokovom. Morda k izvirom.

Lojze Smasek

There are no shows yet.