Umberto Eco

Ime rože


Režija: Matjaž Berger


Opis

Ime rože je triler, filozofski spis, roman, v nekem posebnem smislu »ljubezenska zgodba«, psihoanalitični diskurz o srednjem veku, drama želje, zgodba o visoki ceni presežnega uživanja in kot »krog vseh krogov« – ideologija učinka drugega – odsotnega (nepripoznanega) – dela Aristotelove Poetike, ki govori o komediji.

Sekanta je tvorjena iz samostana (kot posebne oblike človekove izbire med vednostjo in verovanjem) in biblioteke (kot zaklada in labirinta zgodb, ki vedno govorijo hkrati tudi vse druge zgodbe) …

Biblioteka, ta borgesovska agalma, zaklad in hkrati »das Unheimliche«, je Arhimedova točka, ki odloča o biti in niču, o koncu in začetku, o podgani v labirintu, o človeku v labirintu … Labirintu česa? Labirintu interpretacije: umorov, Aristotelove druge knjige Poetike, Svetega pisma in filozofov, ki so hodili nevarna pota onkraj strogo začrtanih shem …

Eco je semiotik, veliki raziskovalec razlikovalnih in strukturalnih polj »jezika« in »diskurzov«; semiotik, ki ve, da označevalec sam proizvaja označenec, da je označevalec, znak, beseda več kot stvar sama …

Koncept gledališke predstave Ime rože skuša integralno obravnavati »neskončno drsenje označevalne verige« (izraz je Lacanov), kakor ga je znotraj svoje semiotične prakse pustil v romanu Eco sam … Koncept gledališke predstave Ime rože nadaljuje raziskave počel »antropološkega teatra« – kaj je za to bolj primerno kot meniška Celica, umori, Aristotel – in nekaj svežega duha semiotičnega epistemološkega reza, ki je spremenil svet žanrov v 20. stoletju …

Matjaž Berger
 
     
 

Zasedba


Igralci:
Marko Mlačnik - Viljem Baskervilski
Ivan Peternelj
- Adson
Romana Šalehar
- Adson
Željko Hrs
- Opat
Pavle Ravnohrib
- Jorge
Damjana Černe
- Remigij
Marinka Štern
- Salvatore
Matej Recer
- Bencij
Draga Potočnjak
-  Malahija
Ivan Godnič
- Berengar
Boris Kos
- Severin
Aleksandra Balmazović
-  Nikolaj
Katarina Stegnar
- Nikolaj
Alenka Avbar
- Venancij
Jadranka Tomažič
- Alinard
Ivan Godnič
- Bernard Gui
Draga Potočnjak
- Mihael
Aleksandra Balmazović
- Deklica, Ime rože
Katarina Stegnar
- Deklica, Ime rože
Alenka Avbar
- Aymar
Sandi Pavlin
-  Ubertin
Jadranka Tomažič
- Hieronim
 
     
  prikaži celotno zasedbo  
     
  in igralci projekta Ime rože:
Matjaž Berger

Prevajalec:
Srečko Fišer

Asistentka dramaturgije:
Jera Ivanc

Lektorica:
Mateja Dermelj

Scenografka:
Sabina Colnar

Kostumograf:
Alan Hranitelj

Asistentka kostumografa:
Nadja Bedjanič

Gib:
Marko Mlačnik

Glasba:
Peter Penko

Korepetitorka:
Edith Kocjan

Oblikovanje zvoka:
Silvo Zupančič
Marijan Sajovic


Oblikovalec luči:
Miran Šušteršič

Video:
Dušan Ojdanič

Oblikovanje maske:
Barbara Pavlin

Vodja predstave:
Mitja Trampuš

Računalniška animacija knjižnice/labirinta:
Samo Lapajne

Svetovalka za šah:
Mojca Zupanc
 
     

There are no shows yet.