Tomaž Toporišič

Bibliography


 

BOOKS ON THEATRE AND DRAMA

 • Drama, Text, Scripture (Drama, Tekst, pisava) Petra Pogorevc and Tomaž Toporišič (ed.), knjižnica MGL, Ljubljana, 2009.

 

 

ARTICLES

 • Samuel Beckett: proza med modernizmom in postmodernizmom, Literatura, 7, 1988.
 • The Generation of the Eighties, Le Livre Slovène, 1990.
 • Dialog der Dramatik und Lyrik: Sicht des slowenischen poetischen Nachkriegsdramas, Vilenica 90, Ljubljana: 292-302.
 • Poiesis, simulakrum in dialog s tradicijo, Nova revija 93/94, 1990.
 • Die Slowenische Literatur der achtziger Jahre?, In: Ort der Literatur, Ljubljana, 1991, Droschl Verlag, Graz.
 • Poiesis, simulakrum in dialog s tradicijo, Nova revija 93/94, 1990.
 • Den Selbmord retuschieren, Ein Familienalbum, Wienerfestwochen, Zeitschnitte, 1994.
 • »Iščem tistega, ki ga ne poznam«, (Potohodec in Molloy), Dane Zajc, zbirka Interpretacije, Nova revija 1995.
 • Draga Potocnjak y el teatro esloveno actual. Desvelando el vacío ético en la sociedad moderna, Primer Acto, št 288, II/2001, Madrid.
 • Brati dramatiko, brati gledališče, Slovenski gledališki muzej, 2002.
 • The Function of Text in Slovenian Theatre Aesthetics in the 1980-s. Maska, 2002/2003.
 • V objemu pogleda in besede, 75, 85, Moderna galerija, 2003.
 • Odysseova dramaturgie použitých slov. Veno Taufer: Odysseus & syn aneb Svět a domov : [básnické drama), Brno : Větrné mlýny, 2003.
 • Drama in gledališče: razmerje med tekstom in uprizoritvijo kot razmerje med dramskim in gledališkim prostorom, Sodobnost, februar, marec 2004.
 • Gledališče podob, postdramsko gledališče, pozni socializem in postsocializem, 85/95, Moderna galerija, 2004.
 • Postmoderne dekonstruktivističke taktike čitanja avantgarde, TKH 8, december 2004, Beograd, str. 49-58.
 • The Politics Of Performing Arts And Its Strategies: From Pocha Nostra To Refugee Camps For First World Citizens, Artmargins. December 2005.
 • Strategies of (political) subversion in Contemporary performing arts (Pograjc, Zupančič and Hrvatin: three Slovene cases), Maska, 2005.
 • Romanizacija, epizacija, rapsodizacija, dramatizacija, Literatura 175-176, 2006.
 • Naseliti prostore igre (Inhabiting Play Spaces), Meta Hočevar: Prostori igre 1972-2005, monografski katalog, Mestna galerija Ljubljana, 2006.
 • Play of Spaces. Meta Hočevar: Play of Spaces, Mestna galerija and Prague Quadrennial 07, Ljubljana, 2006.
 • Ranljivo telo teksta in odra. Performativni obrat in njegove sledi v slovenskem gledališču po letu 2000.Zbornik Sodobne scenske umetnosti, Maska, 2006.
  Brecht po Brechtu., Sodobnost, 12, 2006.
 • Handkejeve igre onstran drame in dialoga? Dialogi, letn. 43, št. 1/2 (2007)
 • (Ne več) dramski gledališki tekst in postdramsko gledališče. Primerjalna književnost. Letn. 30, št. 1, (2007), str. 181-189.
 • Reteatralizacija i dekonstrukcija dramske forme (Elfride Jelinek i Sara Kejn). SCENA, Novi Sad, 2007. broj 1-2, godina XLIII.
 • Beckettovo iskanje forme, ki bo dopuščala kaos, Literatura, 197-198, november, december 2007, str. 118-129.
 • The spatial machines and Slovene (no longer-) theatre, Maska, Spring 2008.
 • The Political at the Intersection of the Live and the Mediatized, Maska, Spring-Summer 2008.
 • Artaud's Theatre of Cruelty and Subversive Strategies of Today's Art, Polona Tratnik (ed.): Art, Resistance, Subversion, Madness, Monitor, Koper, Annales, 2009.
 • Taktike političkog in politizovanog pozorišta druge polovine dvadesetog stoleća. Scena 1-2, 2009, Novi sad.
 • "Performativni obrat Pupilije Ferkeverk", Aldo Milohnić, Ivo Svetina (ed.). Prišli so Pupilčki, .Ljubljana: Maska, Slovenski gledališki muzej, 2009.
 • The essay on stage: singularity and performativity. Primerjalna književnost. Letn. 33, št. 1 (2010), str. 217-232.
 • From Local to Global and Vice Versa: Comparative Literature as a Plural Discipline. LITinfo. Georgian Electronic Journal of Literature, Volume 5, Issue 1, 2011.
 • Critical Stages: The IATC Webjournal, December 2011|Critique and criticism? Can They Survive in a Time of Intertextuality, Intermediality and Corporate Capitalism?, Critical Stages: The IATC Webjournal, December 2011.
 • »Deconstructive Readings of the Avant-Garde Tradition in Post-Socialist Retro-Avant-Garde Theatre.« In: The Aesthetics of Matter. Modernism, the Avant-Garde and Material Exchange. Edited by Posman, Sarah etc. De Gruyter (2013).

Conferences: 

 • Contemporary European Theatre and Theatre Market, Züricher Theater Spektakel, Zürich, 1999
 • Contemporary Slovene Drama and Theatre, Badajoz, Symposium IITM, 2000
 • Postmodern Theatrical Mapping of the Avant-garde, ZRC SAZU, international colloquium Avant-garde today, Slovenian Society for Aesthetics, Ljubljana, 2003
 • The Politics Of Performing Arts And Its Strategies: From Pocha Nostra To Refugee Camps For First World Citizens, international colloquium, Slovenian Society for Aesthetics, Ljubljana, October 2004
 • Traces of the Performative Turn in the Contemporary Theatre and Performance, III. Mediterranean Congress of Aesthetics, Portorož, september 2006.
 • Politike uprizarjanja in sledi performativnega obrata v sodobnem gledališču in scenskih umetnostih Simpozij Gledališče in politike predstavljanja, 42. Borštnikovo srečanje, Maribor, 17 oktober 2007.
 • Gregor Strniša in "drugačna teatralnost", Symposium dedicated to Slovenian Poet and playwright Gregor Strniša, November 2007.
 • Teorije/estetike in umetniške/kulturne prakse scenskih umetnosti. International colloquium, Slovenian Society of Aesthetics, Ljubljana,October 2007.
 • Ranljivo telo slovenske drame in gledališča. Predavanje na Poletnem seminarju slovenskega jezika in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008.
 • Artaud's Theatre of Cruelty and Subversive Strategies of Today's Art, International colloquium, Slovenian Society of Aesthetics, Ljubljana, November 2008.
 • Time Machines of Slovene Theatre / Časovni stroji slovenskega gledališča Predavanje na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani v okvirju mednarodnega projekta Gledališče za 21. stoletje, Plečnikova dvorana, FA, 2009.
 • Politics of contemporara Performing Arts and TheirTheory, International Colloquium: Philosophy of Art and Literature: China/Slovenia, Slovenia/China. University of Primorska, Koper, June 2009
 • Semiotično in fenomenalno telo slovenskega gledališča.Predavanje na 45. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture, FF, 2009.
 • Cultural studies and Literary Theory in the age of Media and Globalization, The International Conference on “Cultural Studies: Media, Consumption, and Globalization”, July 14th, 2009, Beijing, co-organized by Center for Literary Theories Studies, CASS and Center for Digital Information, CASS.
 • From Local to Global and Vice Versa: Comparative Literature as a Plural Discipline. The International Conference on “Literary Theories in New China in the Last Sixty Years” and the Sixth Annual Meeting of the Association of Chinese and Foreign Literary Theories Studies.July 16th - 20th, 2009, Guiyang City.
 • The Essay on Stage: Singularity and Performativity. The Essay and Singularity, International Conference organized by Slovenian Comparative Literature Association, ZRC SAZU, Ljubljana, 22.-23. 10. 2009.
 • The Spatial Machines of Slovene Experimental Theatre, International Conference Theatre Architecture in Central Europe, Ljubljana, 26-27. 11. 2009
 • Whatever Happened to the Performative Revolution?, International colloquium on Aesthetic Revolutions, Slovenian Society of Aesthetics, Koper, June 2010.    

 


Editor

Prostori igre / Play Spaces: Meta Hočevar 1972-2005, monografski katalog (urednik), Mestna galerija 2006. (COBISS)
Ali je prihodnost že prišla? petdeset let Slovenskega mladinskega gledališča, (sourednik), SMG, Ljubljana, 2007.(COBISS)
Drama, tekst, pisava
/ Petra Pogorevc in Tomaž Toporišič (urednika), Ljubljana: 2008. Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega; zv. 148). (COBISS)
Occupying Spaces: Eperimental Theatre in Central Europe, Ivo Svetina, Tea Rogelj, Tomaž Toporišič (ed.), Gledališki muzej, Ljubljana, 2011.
Še preden se je začel svet - Peter Božič, človek gledališča,  Tomaž Toporišič, Ivo Svetina (ed.), Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2011.Translations:

D. M. Thomas: Ararat, zbirka Gibraltar, Založba Obzorja, 1991
Anthony Burgess: Igralci klavirja, rokopis za ZTT
Edgar Allan Poe: Moč besed, Ligeia, Satan perverznosti, Eureka, SMG, 1990/91
Bert Brecht: Baal, rokopis (skupaj z Eduardom Milerjem)
Sarah Kane: Fedrina ljubezen, SMG, 2001.
Sarah Kane. 4.48 psihoza, SMG, 2001.

Film script:

Negativni total, scenarij za dokumentarni igrani film o Srečku Kosovelu, režija Damjan Kozole, TV Slovenija, 1995